Kvalitetsobservationsrapport

Stockholm stad har tagit fram en metod för fördjupad kvalitetsuppföljning. Uppföljningen går ut på att det faktiska mötet mellan vårdpersonal och den äldre observeras. De personer som genomför dessa kvalitetsuppföljningar arbetar för Stockholm stad och är särskilt utvalda kvalitetsobservatörer som har utbildats i denna metod.

Under 6 arbetsdagar våren 2018 följde en kvalitetsobservatör arbetet på Anja & Dennis Hemservice. Nedan finner du utdrag från vår kvalitetsobservationsrapport. Vill du läsa hela rapporten följ länken nedan.

“Flertalet i personalen hade många års erfarenhet av äldreomsorg och flera hade arbetat länge inom verksamheten. All personal visade ett stort engagemang och hjälpsamhet mot de äldre. Både de äldre och deras anhöriga och de äldre uttryckte att de var väldigt nöjda med hemtjänsten. Många visade att de kände specifik tillit för personalen som hjälpte dem ofta och som de kände väl”

“De arbetade i princip efter samma schema och hjälpte samma personer varje dag. Kontinuiteten var hög och kontaktmannen hjälpte de äldre som hen ansvarade för. I samtal med de äldre framkom hur nöjda de var med hemtjänstpersonalen och framförallt sin kontaktman. De äldre var trygga med att det var samma personal som kom på besök och som väl kände till deras önskemål och rutiner”

“Personalen arbetade professionellt genom att bemöta de äldre på ett lugnt och respektfullt sätt. Personalen och de äldre kände varandra väl. Omvårdnadsarbetet var personcentrerat och personalen planerade dagens arbetsuppgifter utifrån de äldres behov och önskemål. Personalen anpassade sitt arbetssätt efter den person de var hemma hos genom att följa de äldres takt och rutiner. De arbetade lugnt och tryggt utan synlig stress och de äldre fick sin hjälp i den takt de önskade”

Kvalitetsobservationsrapport Anja & Dennis Hemservice AB

Vill du veta mer?

Fyll i din uppgifter i formuläret nedan eller ring oss på 08-604 82 55