Vi erbjuder

Anja & Dennis Hemservice erbjuder omvårdnads- och serviceinsatser till Dig som önskar högsta kvalité. Vi har ett relationsinriktat förhållningssätt gentemot Dig som kund och för oss är det viktigt att bygga upp en relation och ett gott samarbete. Bra relationer är en förutsättning för att skapa tillit och förtroende.

Vi på Anja & Dennis Hemservice vill ha en öppen relation och skapa en bra och meningsfull vardag för Dig. Vi samarbetar gärna med Dina anhöriga och ser dem som en resurs.

Vi skapar också en helhet som innebär samarbete med andra aktörer som till exempel vårdcentraler, sjukgymnaster, frivilligorganisationer, biståndsenheter, anhörigkonsulenter och arbetsterapeuter.

Vår filosofi är att ett gott bemötande och kunskap är en förutsättning för god omsorg. Vi är lyhörda för Dina åsikter och önskemål och våra medarbetare utbildas kontinuerligt.

Anja & Dennis Hemservice har en hög kompetens och lång erfarenhet av hemtjänst. Vår personal har utbildning i demens, kost, läkemedelshantering, anhörigvård, vård i livets slutskede, missbruk, funktionsnedsättning och socialt arbete för äldre och funktionshindrade.

Verksamhetschefen och enhetschefen handleder medarbetarna och deltar i det dagliga arbetet.
Inom Anja & Dennis Hemservice arbetar vi efter förhållningssätten:

  • Hög kvalité
  • Hög kompetens
  • Delaktighet
  • Lyhördhet
  • Inflytande
  • Respekt
  • Kundfokus
  • Upprätthålla tidigare levnadsätt
  • Utveckla Dina förmågor

Vi erbjuder också hushållsnära tjänster efter Dina önskemål:
Det kan till exempel vara grovstädning, flyttstädning, promenader, barnpassning, gräsklippning, snöskottning, rastning av hunden, café- eller biobesök . Dessa tjänster behöver du inte få beviljat från biståndshandläggaren, det är du själv som bestämmer hur ofta och hur många av dessa tjänster Du önskar. Har Du andra önskemål än ovan, hör av dig så diskuterar vi dem gärna.

Vill du veta mer?

Fyll i din uppgifter i formuläret nedan eller ring oss på 08-604 82 55