Jessica Boman: Enhetschef

Jessica är utbildad undersköterska och har tidigare arbetat inom personlig assistans som VD/Verksamhetschef. Jessica har även arbetat som undersköterska i hemtjänsten. Jessica har en bred kunskap inom funktionshinders området och har också arbetat med personer som har funktionsnedsättning i olika åldrar. Jessica har lång erfarenhet av personal, kund kvalité och verksamhetsutveckling.
Jessicas ledord för en bra hemtjänst är:
• Kvalité
• Bemötande
• Engagemang

Dennis Dourrouj: Verksamhetschef

Dennis är utbildad socionom och har tidigare arbetat som personlig assistent, biståndshandläggare och enhetschef inom privat och kommunal hemtjänst. Dennis har en bred kunskap inom området äldre och funktionshinder och har också arbetat med personer som har funktionsnedsättning Autism och Aspergers syndrom.

Dennis ledord för en bra hemtjänst är:
• Kundfokus
• Kunskap
• Engagemang

Therese: Samordnare 

Betsy: Planerare