Zuleyka Rodriguez: Enhetschef

Zuleyka har flera års erfarenhet som enhetschef inom hemtjänsten. Zuleyka har tidigare arbetat som vårdbiträde men avancerat till planerare och samordnare inom hemtjänsten innan hon blev enhetschef. Zuleyka har en bred kunskap inom funktionshindersområdet och äldreomsorgen. Zuleyka har lång erfarenhet av personal, kundkvalité och verksamhetsutveckling.
Zuleykas ledord för en bra hemtjänst är:
• Kvalité
• Bemötande
• Engagemang

Dennis Dourrouj: Verksamhetschef

Dennis är utbildad socionom och har tidigare arbetat som personlig assistent, biståndshandläggare och enhetschef inom privat och kommunal hemtjänst. Dennis har en bred kunskap inom området äldre och funktionshinder och har också arbetat med personer som har funktionsnedsättning Autism och Aspergers syndrom.

Dennis ledord för en bra hemtjänst är:
• Kundfokus
• Kunskap
• Engagemang

Therese: Samordnare 

Betsy: Planerare